Ресторант Fire

Поддържаме социалните мрежи на Ресторант Fire, както и правим различни и вкусни сесии. Създаваме и управляваме рекламни кампании, според различните цели. Ресторанта освен, че е на водещо място в гр. Добрич, вече е и на водещо място в социалните мрежи, сред местните. Увеличаваме все повече лоялната аудитория, катко и постъпилите резервации. За нас е щастие да работим с такива клиенти.

Дата: